Logi sisse

Kaotasid parooli?
Pole veel registreeritud? Registreeru

Ostukorv

Teie ostukorv on tühi.

EL Määrus

Vastavuses Euroopa Parlamendi määrustega nr 842/2006 ja nr 1005/2009, on jõustunud Eesti Vabariigi keskkonnakaitseseaduses tehtud muudatused ja täiendused, mis puudutavad fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid seadmeid. Muudatused puudutavad ettevõtete ja personali sertifitseerimisega seotud küsimusi, protseduuride läbiviimise korda, dokumentatsiooni pidamise nõudeid, seadmete registreerimist ja markeerimist.

Vastavalt uutele nõuetele:

  1. Mis tahes operatsioone külmseadmete, konditsioneeride ja soojuspumpadega, sealhulgas paigaldamist, hermeetilisuse kontrollimist, hooldust, remonti ja lekete otsimist tohivad teostada ainult sertifitseeritud ettevõtted, kellele on Keskkonnaametist vastav käitlemisluba väljastatud.
  2. Selleks, et jätkata oma töökohustuste täitmist, on külmseadmete, konditsioneeride ja soojuspumpade paigaldamise, hoolduse ning remondiga tegelevad spetsialistid kohustatud läbima ümberatesteerimise ja saama uue kutsetunnistuse.
  3. Kõik ettevõtted, kes käitlevad seadmeid, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid, on kohustatud läbima sertifitseerimise, mis sisaldab endas kalibreeritud mõõteriistade, lekete otsimiseks, regeneratsiooniks ja külmaainega täitmiseks vajalike seadmete ja tööriistade olemasolu kontrollimist. Sertifitseerimisprogramm sisaldab samuti firma töömeetodite, ohtlike ainete hoiu-, transpordi- ja utiliseerimise tingimuste, seadmete registreerimis- ja markeerimiseeskirjadest kinnipidamise kohustuslikku kontrollimist. Ettevõttel puudub õigus sertifitseerimist taotleda, kui selle töötajad ei ole läbinud ümberatesteerimist ja (või) ei ole saanud kutsetunnistust.
  4. Külmseadmete, konditsioneeride ja soojuspumpade omanikud on kohustatud sõlmima Keskkonnaameti poolt sertifitseeritud firmaga lepingu regulaarse tehnohoolduse teostamiseks.
  5. Rohkem kui 3 kg fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme omanik on kohustatud registreerima selle FOKA (Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete ja käitlemistoimingute register) andmebaasis. Pärast registreerimist omistatakse seadmele unikaalne identifitseerimiskood, mis tuleb sellele kanda. Kõik andmed teostatud hooldus- ja lisatööde kohta tuleb fikseerida hooldusraamatus.
  6. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme omanik, kes ei sõlmi sertifitseeritud operaatoriga regulaarse tehnohoolduse lepingut, kasutab sertifitseerimata ettevõtte teenuseid või operaatorfirma teenuseid, kes on edastanud tööde teostamise õiguse sertifikaati mitteomavatele isikutele, riskib saada kuni 6400 € suuruse trahvi!

Meie kompanii ComfortAir OÜ on läbinud sertifitseerimise ja omab tähtajatut käitlemisluba nr. FKKL/323030.

Käitlemisluba vastab Euroopa Komisjoni määrusele (EU) nr. 303/2008 ning selle omajal on lubatud teostada järgmisi käitlemistoiminguid:

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ja/või soojuspumpade paigaldamine, hooldamine ja teenindamine, sh lekkekontroll, mis sisaldab jahutuskontuuri avamist, ning fluoritud kasvuhoonegaasi kogumine eelnimetatud seadmetest.

Käitlemisloa omaja tohib käidelda eelnimetatud seadmeid olenemata neis sisalduvast fluoritud kasvuhoonegaasi kogusest.