Authorization

Forgot password?
Not a member? Sign up

Cart

Your shopping cart is empty

Return & Refund

10.1. Osas 10 sätestatud õigused ja kohustused kehtivad üksnes tarbijate suhtes.

10.2. Tarbijal on õigus põhjust nimetamata tagastada tellitud kaubad müüjale neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kättesaamisest. Tarbijal on kohustus järgida 14-päevase taganemisõiguse ajal kõiki kaupade kasutamisele kohaldatavaid seaduseid ja määruseid ning hoidma kaubad heas seisukorras.

10.3. Selles osas sätestatud taganemisõiguse teostamisel on tarbija kohustatud taganema poolte vahel sõlmitud lepingust, esitades müüjale kirjaliku taganemisavalduse. Avalduse võib saata müüjale e-posti aadressile: epood@comfortair.ee.

10.4. Tarbija taganemisavaldus loetakse kehtivaks juhul, kui müüja saab selle kätte neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kohaletoimetamisest. Müüja teavitab tarbijat avalduse kättesaamisest viivitamatult e-posti teel.

10.5. Taganemise korral on tarbija kohustatud viivitamatult tagastama kaubad müüjale samas seisukorras nagu ta need sai, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva möödumisel arvates taganemisavalduse esitamisest. Juhul kui tarbija kaupu ei tagasta müüja määratud tähtpäevaks, loetakse kaupade tagastamise õigus lõppenuks.

10.6. Müüja on kohustatud tagastama kõik tarbija ostetud kaupade (kaasa arvatud transpordikulu) eest laekunud maksed neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest. Müüja teostab selles punktis sätestatud tagasimakse sama maksemeetodiga, mida tarbija kasutas makse tegemiseks.

10.7. Ilma eelmises punktis sätestatut piiramata on müüjal õigus keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni tarbija on tagastanud tellitud kaubad müüjale või esitanud seda kinnitava tõendi.

10.8. Tarbija kannab kõik otsesed kulud (sealhulgas, kuid mitte ainult, saatmiskulud), mis on seotud tarbijale nende müügitingimuste kohaselt kohale toimetatud kaupade tagastamisega.

10.9. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: Kauba tagastamise vorm ning saata see e-posti aadressile epood@comfortair.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

10.10 Kui tellimus tagastatakse osaliselt, tuleb tellimisel tasutud postikulu tagastada proportsionaalselt tagastatud toodete arvule.

10.11 Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Tellimuse tagastamiseks palun täitke vormi.